Kam jezdíme?

tam, kam nás pozvou


Výchozím bodem je sídlo divadla, tedy malá obec na Vysočině - Štěpánov nad Svratkou.

Běžně jezdíme po celém kraji Vysočina i na Jižní Moravu, navštěvujeme i vzdálenější kraje, vždy záleží na individuálně domluvě a také na konkrétním pořadu.

Cestovné účtujeme 4,- Kč na km
(cestu nezapomeňte násobit dvěma, počítána je cesta tam i zpět)